เจโฟโต้

ช่างภาพ, พะเยา

+66 81 952 2816

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
+66819522816
pb-jay@windowslive.com