ร้านรุ้งตะวัน โฟโต้

ช่างภาพ, พะเยา

+66 54 49 5 308

138/5 หมู่ 1 ตำบลมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56000
+6654495308
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89-395220303962815/
suza.sukonta@gmail.com